Allah’ı Hamd ile tesbih etmek

  Kim bir günde yüz defa: “La ilahe illallhü vahdehu la şerike lehü, lehül-mülkü velehül hamdü vehüve alâ külli şey’in kadir.” Derse on köle azat etmiş gibi sevap verilir. Yüz sevap yazılır, yüz günahı da silinir. O günü akşam oluncaya kadar şeytandan korunur ve kıyamet günü onun getirdiği( sevap)dan daha fazla getiren olmaz. Ondan daha fazla söyleyip amel eden hariç.
Her kim bir günde “Sübhanallahi vebihamdihi” derse denizin köpüğü kadar bile olsa hataları silinir.” Mebarikül-Ezhar cilt 1, sayfa:142, Hadis: 136.
Hadis-i Şerifin ilk bölümündeki cümleyi inanarak söyleyen, Allah’a imanını tazeler. O’nun tek olduğunu, O’ndan başka hiçbir varlığın ibadete lâyık olmadığını, Ma’bud-u hakikinin sadece O, olduğunu ikrar eder, mülkün O’na ait olduğunu ( kainatta ne varsa canlı cansız her şeyin O’na ait olduğunu), hamd in de sadece O’na yapılması gerektiğini ifade ve ikrar etmiş olur. Sadece “O’nun her şeye gücü yeter “ diyerek sözünü tamamlar, aczini itiraf etmiş olur.
Hadisin ikinci bölümünde ise Yani:(“Sübhanallahi vebihamdihi”) =“Ben allah’ı hamd ederek tesbih ederim.”
Cenab-ı Hakk’a hamd ederek tesbih etmenin sevabı bildirilir.
Bir başka hadis de ise aynı tesbihi sabah-akşam yüzer defa yapana verilecek sevapla hamd ve tesbih kelimelerinin izahı yapılmıştır.
Bu iki sözün kısaca anlamları;
“Allah’tan başka ilâh (Mabud) yoktur. (sadece) O vardır. O’nun benzeri ve ortağı da yoktur. Mülk O’nun, Hamd de O’na mahsustur. O her şeye gücü yetendir.”
Tehlil ile ilgili bir nokta, korunma süresi akşam sona ereceğinden tehlil erken yapılırsa korunma süresi de uzamış oluyor.
 

Allah’a emanet olunuz.

Gönderen Ahmet Baltaci 004
Gönderilme tarihi 22/05/2009
Facebook'ta Paylaş