YURT DIŞI BORÇLANMASI 3
  Merhaba sevgili dostlarım,Babam Mehmet Gederet ile beraber umre yolculuğu yapmamız nedeniyle yazılarımıza ve soru cevap kısmına bir süre ara verdik.Bundan sonra buradayız inşallah hem yazılarımıza hem sorularınızı cevaplamaya devam edeceğiz.Yurtdışı borçlanmasıyla ilgili olarak yazılarımıza devam ediyoruz.Bugünkü yazımız Aylığa hak kazanma,Aylık bağlanması ve yapılan borçlanmadan geri dönülme ile ilgili olacak inşallah.


Aylığa hak kazanmak için Kanunda tanımlanan anlamda belli bir sigortalılık süresi şartının yerine getirilip getirilmediğinin tespitinde geçerli olmak üzere;Türkiye’deki sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülür.
Türkiye’de sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti bulunmayanların sigortalılıklarının başlangıç tarihi, borçların tamamen ödendiği tarihten, sigortalı ölmüş ise ölüm tarihinden, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülmek suretiyle tespit edilir.
Birden fazla yurtdışı hizmet borçlanması yapılması durumunda da sigortalılık süresi başlangıcı, borcun en son ödendiği tarihten, borçlanılan toplam gün sayısı kadar geriye götürülerek belirlenir.
Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkelerdeki hizmetlerini borçlananların, sözleşme yapılan ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak dikkate alınmaz.

Borçlanılan sürelere göre malullük, yaşlılık veya emekli aylığı bağlanabilmesi için;
Yurda kesin dönülmüş olması,
Tahakkuk ettirilen borçtan aylık bağlanmasına yetecek en az süre karşılığı kadar ödeme yapılması,
Sosyal güvenlik kanunlarının yürürlükteki Kanun hükümlerine göre aylığa hak kazanılmış olması,
Kuruma yazılı başvuruda bulunulması,şarttır.
Buradaki “kesin dönüş” ibaresi, aylık tahsis talebinde bulunanların yurtdışındaki çalışmalarının sona ermesini, ikamete dayalı bir sosyal sigorta yada sosyal yardım ödeneği almamaları durumunu ifade etmekte olup, mutlak ifadesi ile yurda giriş yaptıktan sonra bir daha yurtdışına çıkmama durumunda kullanılmamaktadır.

Yukarıda belirtilen şartları yerine getirenlerin aylıkları, yazılı talepte bulundukları tarihi takip eden aybaşından başlar.

Tahakkuk ettirilen borcun tamamını veya bir kısmını ödeyenlerden borçlanmalarının iptal edilmesi için başvuruda bulunanların ödedikleri borçlanma tutarının tamamı faiz uygulanmaksızın Türk Lirası olarak iade edilir.
Borçlandıkları hizmetleri ile malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalılar ile ölüm aylığı bağlanamayan hak sahiplerine başvuruları halinde ödenen borçlanma tutarının tamamı faiz uygulanmaksızın Türk Lirası olarak iade edilir.
Ancak, borçlandıkları hizmetler dikkate alınarak aylık bağlanmış olanlar borçlanma talebinden vazgeçemezler ve bunların ödedikleri borçlanma tutarı iade edilmez.

 

Gönderen Mehmet Emin Gederet 006
Gönderilme tarihi 12/06/2012
Yorum Yap Yorumları Oku
Facebook'ta Paylaş

Danışmanımıza soru sormak için lütfen buraya tıklayınız