İNFAK NEDİR? ?
 

İnfak: Mal ve canın Allah yoluna tahsisi demektir. İnfak ve benzer yardım çeşitleri Kur'ân'da 200'den fazla yerde geçmektedir. Yüce Rabb'ımız Bakara suresi 3. ayette ".Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar." Buyurarak biz kullarını infak'a teşvik etmektedir.
Allah için vermenin (ikramda bulunmanın) genel ismi sadakadır. Aynı anlamdaki infâkın çeşidi çoktur.
Sadaka ve infak; Var olanı vermekten başlar. Yarım hurmayı vermek de infaktır. Kulu cehennem ateşinden korur. İnfak; Sadece mal ile yapılmaz. Yol göstermek, teselli etmek, nasihat etmek, insanlara tebessümle yaklaşmak gibi herkesin yapabileceği işler, cemiyetin huzurunu, kardeşliğin kökleşmesi ve sosyal yardımlaşmayı sağlayan işlerin her biri ayrı ayrı infaktır.
Toplumda ihtiyaç sahiplerine verilen sadaka ve bağışlar, dünya ve âhirette huzur vesilesidir. Bunu şu ayeti okuduğumuz zaman daha iyi anlarız. En'am:160 "Kim bir iyilik yaparsa, ona, on katı vardır. Ama kim de kötü bir iş ile Rabbinin huzuruna çıkarsa, onun aynısıyla cezalandırılacaktır..." buyrulur. Rahman suresi 60. Ayette de: "İyiliğin karşılığı, yalnız iyiliktir?" Bu ve benzeri ayetlerden de anlaşıldığı gibi; Zekât ve infaklar, nice rahmet kapılarını aralar, şer kapılarını da kapatır. Başımıza gelen bir kazanın hafif bir şekilde atlatılması neticesinde; "Verilmiş sadakan varmış" denir.
Efendimiz(sallallahu aleyhi vesellem): "Her iyi olan şey sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılaman ve kendi kovandan kardeşinin kabına su boşaltman iyi olan şeylerdendir." (Tirmizî, Birr, 45, IV, 347)
Efendimiz(sallallahu aleyhi vesellem) diğer bir hadislerinde de: "Veren el, alan elden üstündür." (Buhârî, Zekât,18) Buyurur.
Kur'an'da: "Güzel bir söz söylemek ve bir ayıp örtmek, ardından eziyet gelen sadakadan daha hayırlıdır. Allah Ganî ve Halîm'dir." (2/Bakara,263) buyrularak yapılan iyiliği başa kakmamak gerektiği anlatılmaktadır.
Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem): "Yâ Ebâ Zer! Çorbana su kat ve infâk et(komşuna da ver)." (Müslim, Birr,142) buyurmuştur. Hayır, kapıları; Yani infak'ı dört gurupta görebiliriz.
1.cisi, İslâm'a göre zenginlerin her sene vermek zorunda oldukları zekâttır. Kuran'da en az38 yerde namazla birlikte zekat zikredilmektedir.
2.cisi. Ramazanın sonuna yetişen ve Nisap miktarı mala sahip Müslüman'ın vereceği sadakayı fıtır'dır, vaciptir.
3.sü, İslâm'a göre zenginlerin her yıl kestikleri kurban etinden fakirlere yaptıkları infaktır. Hacc suresi 37. Ayet: "Fakat unutmayın ki, onların ne et-leri Allah'a ulaşır, ne de kanları. Fakat O'na ulaşan, yalnızca sizin iyi niyet ve samimi-yetinizdir..."
4. sü, Allah için ve Allah'tan ecrini istemek niyetiyle ihtiyaç sahibi kişiye faizsiz ödünç vermektir. Bu konuda da Yüce Rabb'ımız bize (karz-Hasen) karşılıksız borç vermeyi önerir ve Şöyle nasihatte bulunur: "O kimsedir ki, Allah için güzel bir ödünç (karz-ı hasen) takdim etsin de Allah ona karşılığını kat kat versin. Rızkı daraltan da bol veren de Allah'tır. Yine O'na döndürüleceksiniz" (2/Bakara:245) Ve benzerleri: 57/Hadid:11, 64/Teğabun:17.) Ayetlerde de aynı konu geçmektedir.
5.cisi, Maddî ve manevî her türlü yardımlaşma nevilerini ihtiva etmektedir. Bir insan, samimi ve güzel bir niyetle hayatının her anında sadaka sevabı kazanabilir. Yeter ki iradesini bu yolda kullanıp azmetsin. O zaman "Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalış" sırrına erer.
Konumuzu şu hadis ile bitirelim inşallah: Abdullah ibni Sihhir (radıyallahu anh) anlatıyor; Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem "Elhakümüttekasür" suresini okurken yanına geldim. Bana: "İnsanoğlu malım malım der! Hâlbuki Ademoğlunun yiyip tükettiği, giyip eskittiği ve sağlığında tasadduk edip gönderdiğinden başka kendisinin neyi var? (Gerisini ölümle terk eder ve insanlara bırakır) (Müslim. Zühd:3,4(2958), Nesai,vesaya:1(6,238).
Rabb'ım! Helalden kazanmayı ve helal yollara harcamayı cümlemize nasip etsin. AMİN.
 

13/12/2016
Mustafa ARI 
Emekli Öğretmen 

Gönderen Mustafa ARI 067
Yayın tarihi 13/12/2016
Facebookta paylaş Twitterda Paylaş